Pupilages

En el nostre centre, la major part del cavalls están en semi-llibertat i a l´aire lliure. Disposem de padocks amb coberts oberts i coberts tancats, així el cavall pot entrar i sortir quan vulgui.

També hi han cuadres de 3.5m per 3.5m pels qui prefereixin tenir el seu cavall a dintre.

Tots ells amb bevedors automàtics i menjadors.

Hi ha una supervisió del cavalls de 24 hores ja que vivim dintre de les instalacions.

Disposem de dutxes, montureros i taquilles individuals, una pista de 20m per 40m , vestuaris, zona picnic amb servei de bar..

Es dona fenc tres cops al dia i penso dos vegades al dia.

Tambe fem pupilages a mida.